Ubezpieczenia społeczne

Strona główna » Ubezpieczenia społeczne

Zakres usług obejmuje m.in.:

  • reprezentację ubezpieczonych oraz płatników składek przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach:
    • o podleganie ubezpieczeniom społecznym,
    • o wypłatę świadczeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz świadczeń z pomocy społecznej,
    • o świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
    • o emeryturę lub rentę,

w tym wnoszenie odwołań do Sądów powszechnych od decyzji ZUS wydawanych w ww. sprawach i reprezentacja klienta w tych postępowaniach.

W naszej ofercie