Prawo rolne

Strona główna » Prawo rolne

Zakres usług obejmuje m.in.:

  • świadczenie stałej obsługi prawnej na rzecz rolników oraz grup producentów rolnych,
  • tworzenie i opiniowanie umów sprzedaży, skupu, przechowania, kontraktacji i dostawy,
  • obsługę transakcji dotyczących nieruchomości rolnych (sprzedaż, dzierżawa, najem, użytkowanie),
  • pomoc przy przekształcaniu gruntów rolnych i zmianie ich przeznaczenia,
  • dochodzenie odszkodowań za szkody w uprawach rolnych, w tym szkody łowieckie – szkody wyrządzone przez zwierzęta,
  • reprezentację w postępowaniach sądowych,
  • sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad.

W naszej ofercie