Prawo administracyjne

Strona główna » Prawo administracyjne

Zakres usług obejmuje m.in.:

 • obsługę prawną w zakresie uzyskiwania pozwoleń budowlanych i wodno-prawnych, ustalania warunków zabudowy,
 • sprawy z zakresu ochrony środowiska,
 • postępowanie przed inspekcją nadzoru budowlanego,
 • inne sprawy na gruncie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności w zakresie:
  • sporządzania wniosków inicjujących postępowanie oraz pism przedstawiających stanowisko strony w toku postępowania,
  • sporządzania odwołań, skarg oraz skarg kasacyjnych do samorządowych kolegiów odwoławczych, sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • reprezentacji w postępowaniach przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi,
  • doradztwa w kwestiach administracyjnych, w tym w postępowaniach o wydanie koncesji lub zezwolenia.

W naszej ofercie