O co walczą frankowicze – unieważnienie umowy i jej odfrankowienie

Strona główna » O co walczą frankowicze – unieważnienie umowy i jej odfrankowienie

Olsztyn, dnia 11 lutego 2022 r.

O co walczą frankowicze – unieważnienie umowy i jej odfrankowienie

Podstawowym pytanie, jakie zadają kredytobiorcy posiadający kredyty indeksowane bądź denominowane do franka szwajcarskiego – tzw. „frankowicze” , dotyczy tego jakie roszczenia przysługują im w razie wystąpienia na drogę sądową. Mówiąc wprost, o co walczą frankowicze?

Unieważnienie umowy kredytu – zacznij od zera

Najdalej idącym, możliwym rozstrzygnięciem sądowym jest ustalenie, że zwarta umowa jest nieważna. Oznacza to, że umowa traktowana jest od samego początku jak niezawarta. Skutkuje to tym, że:

Kredytobiorca nie ma obowiązku dalszej spłaty kredytu;

Istnieje możliwość wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości ;

Strony muszą zwrócić sobie wzajemnie to co świadczyły;

W związku z opisanym w punkcie trzecim obowiązkiem wzajemnego zwrotu, w ramach pozwu kierowanego do sądu wnosimy o zasądzenie od banku kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość wszystkich rat kapitałowo-odsetkowych zapłaconych na rzecz banku w ciągu ostatnich 10 lat (ze względu na przedawnienie roszczeń).

Należy pamiętać, że po stronie banku również istnieje prawo do żądania zwrotu wypłaconego kapitału. Dlatego też, w niektórych przypadkach, w razie unieważnienia umowy kredytobiorca będzie obowiązany do dokonania zwrotu na rzecz banku (przykładowo: Kredytobiorca, który zaciągnął kredyt w wysokości 300.000 zł a spłacił „jedynie” 280.000 zł, może być obowiązany do zapłaty na rzecz banku różnicy, tj. 20.000 zł). Ów obowiązek zwrotu na rzecz banku, nie jest jeszcze jednolicie oceniany przez sądy, ze względu na podnoszony w toku procesu zarzut przedawnienia.

Odfrankowienie – tani kredyt, ale kredyt

W niektórych przypadkach sąd dochodzi do wniosku, że co prawda umowa nie jest w pełni zgodna z prawem, ale pomijając niezgodne z prawem klauzule umowa powinna dalej obowiązywać. Prowadzi to do przyjęcia fikcji prawnej, zgodnie z którą Kredytobiorca od początku spłacał kredyt złotówkowy, ale oprocentowany jak kredyt indeksowany (a więc oparty o wskaźnik LIBOR).

Skutkiem takiego orzeczenia jest przyjęcie, że:

Nadal istnieje obowiązek spłaty kredytu, ale miesięczne raty będą znacznie (około 30%) niższe;

Kredyt jest kredytem złotówkowym, więc jego saldo jest niezależne od kursów walut

W wyniku wieloletniej spłaty kredytu na pierwotnych zasadach, po stronie kredytobiorcy istnieje nadpłata w wysokości ok. 30% dokonanych wpłat.

Skąd wiedzieć, czy umowa jest niezgodna z prawem – przede wszystkim analiza

Niestety, nie każda umowa, która odwołuje się do franka szwajcarskiego może zostać skutecznie podważona przed sądem. Oprócz samej umowy, znaczenie mogą mieć również m.in. status kredytobiorcy (konsument czy przedsiębiorca) Dlatego też, tak istotna jest profesjonalna analiza samej umowy, jak i okoliczności jej zawarcia. Powierzenie prowadzenia sprawy profesjonalistom, posiadającym doświadczenie w sporach z bankami może okazać się kluczem do sukcesu.

 

W naszej ofercie