Damian Przybyłowski

Strona główna » Damian Przybyłowski
Damian Przybyłowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2014 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. Egzamin radcowski zdał z wynikiem bardzo dobrym. Wpisany na listę radców prawnych pod nr OL-1788. Autor publikacji: „Przesłanki objęcia ubezpieczeniami społecznymi osób wykonujących pracę na podstawie umów nazwanych „umowami o dzieło” – analiza wybranego orzecznictwa” oraz „Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika w związku z nałożeniem na pracodawcę kary o charakterze administracyjnym”. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy.

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej Klientów korporacyjnych. Prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego oraz w szczególności prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

tel.: 782 661 696
e-mail: d.przybylowski@kancelariaprzybylowscy.pl